Frese in Metallo Duro FG L

Frese in Metallo Duro FG L
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 168L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 168L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 168L ISO NO:500.315.168.006.008 Testa Diametro:0.8mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 169L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 169L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 169L ISO NO:500.315.168.006.009 Testa Diametro:0.9mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 170L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 170L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 170L ISO NO:500.315.168.006.010 Testa Diametro:1.0mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 171L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 171L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 171L ISO NO:500.315.168.006.012 Testa Diametro:1.2mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 172L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 172L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 172L ISO NO:500.315.168.006.016 Testa Diametro:1.6mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 330L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 330L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 330L ISO NO:500.315.237.001.008 Testa Diametro:0.8mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 331L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 331L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 331L ISO NO:500.315.237.001.010 Testa Diametro:1.0mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 332L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 332L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 332L ISO NO:500.315.237.001.012 Testa Diametro:1.2mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 333L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 333L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 333L ISO NO:500.315.237.001.014 Testa Diametro:1.4mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 556L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 556L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 556L ISO NO:500.315.107.007.008 Testa Diametro:0.8mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 557L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 557L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 557L ISO NO:500.315.107.007.010 Testa Diametro:1.0mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 558L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 558L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 558L ISO NO:500.315.107.007.012 Testa Diametro:1.2mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 559L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 559L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 559L ISO NO:500.315.107.007.014 Testa Diametro:1.4mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 560L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 560L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 560L ISO NO:500.315.107.007.016 Testa Diametro:1.6mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 56L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 56L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 56L ISO NO:500.315.107.006.008 Testa Diametro:0.8mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 57L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 57L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 57L ISO NO:500.315.107.006.010 Testa Diametro:1.0mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 58L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 58L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 58L ISO NO:500.315.107.006.012 Testa Diametro:1.2mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 59L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 59L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 59L ISO NO:500.315.107.006.014 Testa Diametro:1.4mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 60L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 60L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 60L ISO NO:500.315.107.006.016 Testa Diametro:1.6mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
100pcs Frese in MetaLo Duro FG 698L

100pcs Frese in MetaLo Duro FG 698L

Materiale:Metallo Duro Modello:FG 698L ISO NO:500.315.168.007.008 Testa Diametro:0.8mm Lunghezza totale:21mm Imballaggio:3PCS/10PCS/100PCS...
€56.13
leggi ...
Copyright © 2020 PreHCP - STORE_DATIFISCALI Powered by Zen Cart